Strömsholm 5 september 2010

Olof Karlander utanför Tottska villan informerar om ridskolans historia. I bakgrunden skymtar Johan Edström

Utsikten över gröna banan sedd från kyrkan inne i Strömsholms Slott

Min pappas farbror, Percy Hamilton var stallchef 1920-1925

Musikkåren in på gröna banan

Föreningens 3- och 4-åringar visades av elever på skolan

en av de utbildade hästarna överlämnas av donatorn till Olof Karlander i Föreningen Beridna Högvakten

Handslaget ! Föreningens Kanslichef Olof Karlander lämnar officiellt över 4 hästar till Försvarsmakten/Livgardet

Ända sedan starten 1985 har jag stött Föreningen Berida Högvakten genom att vara medlem. Det är oerhört viktigt för alla oss inom hästvärlden att den här fina traditionen bevaras. Så mycket kunskap om häst som finns hos de kvarvarande militära hästmänniskorna, den måste få föras vidare.
Vill du också stötta och bevara ? Gå med i Föreningen du med.

http://www.beridnahogvakten.se

Bilder kommer snart från den resa vi gjorde till Prag hösten 2007 när vi köpte in flera hästar från stuteriet i Kladruby.

Nedanför bilder från Föreningens medlemsresa 2010 til Strömsholm
då fyra hästar officiellt överlämnades till livgardet.