Jojkas kennel

Mina tidigare djur / My earlier animals

Jag har haft flera avelssuggor genom åren.På bilden favoriten Tjolanta, en egen uppfödning . Här med en kull på 19 kultingar. Alla överlevde I have had several sows, in the picture is my favorite Tjolanta which I breeded myself. She had 19 piglets in one lot, all survied.

Får / Sheeps

I 17 år var jag fårfarmare, med tackor av raserna finull, rya och som först korsades med texel och sedan med leicester bagge. Till min hjälp att sköta fåren har jag alltid haft en eller två Border Collies.
In 17 years I was a sheep-farmer with ewes of swedish breeds, and I used rams from Texel and Leicester. To help in the work with the sheeps I used one or two Border Collies.